Per Anders Fasth ny styrelseledamot i Atle Investement Services

Atle Investment Services förstärker styrelsen med Per Anders Fasth som tillför ytterligare kompetens och erfarenhet inom kapitalförvaltning och finansiella tjänster.

Per Anders är idag styrelseordförande i Lyra Wealth Management och styrelsemedlem i Skandiabanken och ClearOn AB. Han har tidigare suttit i styrelserna för Piraeus Bank, Sileo Kapital, SBAB Bank och Investerum. Per Anders har tidigare varit Partner och VD för QVARTZ i Sverige, Partner på a-Connect, interims-VD för SBAB Bank, VD för European Resolution Capital Partners Ltd (ERC) och har arbetat 14 år med olika roller inom SEB.