Atle förvärvar Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond

Förvärvet innebär att Atle breddar sin portfölj av aktiva förvaltare och knyter till sig ytterligare en framgångsrik förvaltarorganisation.

Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond är aktivt förvaltade fonder som grundats och förvaltats av Humle Kapitalförvaltning, sedan 2008.

Förvärvet innebär att Atle övertar förvaltningen av fonderna från Söderberg & Partners vid ingången av 2021. Humlefonderna och dess förvaltning kommer att samlas under namnet Humle Fonder.

Vi ser fram emot att bygga vidare på Humles fina varumärke och framgångsrika förvaltning. Vår ambition är att kunna göra fonderna tillgängliga för fler sparare framöver, säger Gustav Ohlsson, VD för Atle.

Slutförandet av förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen vilka förväntas erhållas under december 2020.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Ohlsson
VD, Atle Investment Management
+46 70 735 6545

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef, Söderberg & Partners
+46 76 149 50 05