Förstärkning till Fonditas förvaltningsteam

Fondbolaget Fondita har glädjen att meddela att de nu rekryterat Janna Haahtela, som ansluter till Fonditas förvaltningsteam under hösten 2021. Janna har en ekonomiemagister Svenska handelshögskolan i Helsingfors och är certifierad finansiell analytiker (CEFA) samt certifierad ESG-analytiker (CESGA). Janna kommer närmast från Aktia där hon har jobbat som portföljförvaltare sedan 2014 med fokus på europeiska aktier och ESG-investeringar.

”Jag är väldigt glad att bli en del av Fonditas framgångsrika portföljförvaltning. Jag har alltid uppskattat Fonditas fokus på aktivt förvaltade nordiska och europeiska aktiefonder och tror att mitt genuina intresse för ansvarsfulla investeringar med fokus på högkvalitativa tillväxtföretag kommer att komplettera teamet på ett bra sätt” säger Janna.

”Janna har lång erfarenhet av aktier och särskilt djup insikt i ESG-investeringar som passar väl in i vår filosofi. Jag är helt övertygad om att Janna kommer att passa bra in och stärka vårt team. Vi är glada att välkomna henne till Fondita! ” säger Markus Larsson, VD och portföljförvaltare.

Länk till Fonditas pressmeddelnade: Länk

Fondbolaget Fondita i toppen av Europa

Fonditas förvaltare Kenneth Blomqvist rankas som nummer 1 utav 757 förvaltare de senaste 12 månaderna samt nummer 1 utav 599 förvaltare de senaste 36 månaderna.

Fonden Fondita Sustainable Europe, med sin huvudförvaltare Marcus Björkstén, får även den högsta ranking av totalt 989 fonder baserat på historiskavkastning de senaste 12 och 24 månaderna.

Denna ranking har utsetts av den Londonbaserade finansiella nyhetssiten Citywire, en tjänst som hjälper professionella investerare att göra bättre investeringsbeslut. I sin senaste rapportering bland fonder och fondförvaltare utsågs Fondbolaget Fondita som nummer 1, i kategorin ”Europe – Equities”.

Vi anser att detta är det bästa möjliga intyget att Fonditas förvaltningsteam, investeringsfilosofi och hållbarhetsmetod verkligen har levererarat mervärde till våra kunder över tid. Vi kommer att göra vårt yttersta för att fortsätta vår framgångshistoria., säger Fondbolaget Fondita.

Länk till Fondbolaget Fonditas nyhet – här

 

Fondita lanserar fonden Fondita Healthcare

Idag lanserar Fondita en ny fond – Fondita Healthcare. Fonden investerar i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Tom Lehto och Markus Larsson är fondens portföljförvaltare.

Kort om fonden

Fondita Healthcare investerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fondens målsättning är att på lång sikt uppnå en god värdestegring genom att diversifiera sina placeringar i enlighet med fondlagen och fondens regler. Fonden investerar globalt men tyngdpunkten kommer att vara i europeiska och amerikanska bolag. Fonden har inga gränser för bolagens marknadsvärde och kommer att innehålla ca 25-30 aktier i portföljen. Fonden förvaltas enligt Fonditas beprövade förvaltningsfilosofi som bygger på ”stock picking”, dvs. aktieurvalsmetoden. Vi lägger extra vikt på att hitta bolag med en bevisad affärsmodell vilket ter sig i god lönsamhet, starka kassaflöden och sunda balansräkningar.

Varför skall man placera i Fondita Healthcare?

Hälsovårdssektorn har många drivkrafter som gynnar fondens utveckling på långt sikt. Åldrande befolkning, ökad välfärd, teknisk utveckling samt en låg priselasticitet. Dessa faktorer garanterar en ökad efterfrågan på mediciner och hjälpmedel, vilket gynnar bolagens resultat oberoende av konjunkturläge.

Till vem riktar sig fonden?

Fonden riktar sig till alla typer av placerare med en längre placeringshorisont, både stora institutioner och privata placerare. Bolagens natur anses vara mer defensiva än marknadens genomsnitt, vilket indikerar en lägre volatilitet i fonden. Hälsovårdssektorn växer i dagsläget snabbare än världsekonomin, vilket gynnar fondens långsiktiga värdestegring.

Ett intressant bolag

”Som ett exempel på våra favoritbolag är det värt att nämna danska Coloplast. Bolagets produkter är de bästa på marknaden. Bolaget har nyligen lanserat en ny kateter som är betydligt lättare att använda än de äldre modellerna. Detta gör livet enklare för en stor del människor och produkten kommer följaktligen ta en stor marknadsandel. Bolagets största produkt stomipåsar behövs tyvärr i större utsträckning bl.a. eftersom cancer ökar. För användarna är det är viktigt att påsarna inte syns, är lätta att använda och framför allt att de inte läcker. Coloplast har produkter som uppfyller alla dessa kriterier vilket leder till ökad försäljning.” – berättar portföljförvaltare Tom Lehto

Hur beaktas ESG-aspekterna i fonden?

I alla fonders investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.