Gro Kapitalförvaltning – Ny skepnad med samma innehåll

Atles bolag, Meetoo, som arbetar med diskretionär förvaltning av kapital för privatpersoner, företag och stiftelser byter namn till Gro Kapitalförvaltning. Bolaget får en ny skepnad men med samma innehåll under det nya namnet.

” Vi har förstärkt den nya organisationen med nya resurser och kommer bygga vidare på den starka utvecklingen i kundernas portföljer. Gro kommer att fortsätta komplettera med nya idéer när det gäller den ”stock picking” som varit ett framgångsrecept under bolagets första 14 år. ” Säger Sten Ankarcrona, Ansvarig, Gro Kapitalförvaltning.

Läs mer om Gro på deras hemsida www.grokapital.se