Alcur Fonder logotype

Atle Investment Management köper 32,5% av Alcur Fonder

Den 28 juni förvärvade Atle Investment Management* 32,5% av Alcur Fonder. Förvärvet innebär att Alcur fonder får frihet att fokusera helhjärtat på sina strategier i en miljö där all tid ägnas åt investeringar. Atle å sin sida tillhandahåller gemensamma principer kring riskhantering och regelefterlevnad.

Fonden ALCUR är en specialfond som kan beskrivas som en lång/kort absolutavkastande aktiefond. Fondens målsättning är att uppnå en god riskjusterad avkastning under alla marknadsförhållanden. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan.

ALCUR SELECT är en specialfond som fokuserar på att investera i aktier i små- och medelstora bolag i Norden, med hög potential till given risk. Minst 50% av fondens tillgångar ska placeras i Sverige. Fonden kommer över tid ha en positiv nettoexponering mot marknaden. Fonden kan blanka. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan (SSVX90 + 5 procentenheter). Att fonden är en specialfond innebär att innehaven kan koncentreras till färre än vad som gäller för en vanlig aktiefond. I fonden kan de 6 största positionerna utgöra 60 procent av fondens värde vid investeringstillfället.

*Atle Investment Management, tidigare Bure Financial Services  utgör en del av Bure som i sin tur äger 32,5% av Alcur Fonder.